VO-College

Beställ boken "Med språket som strategiskt verktyg"

Bok och kaffe 2

Nu går det att beställa Med språket som strategiskt verktyg - guide till ett språkutvecklande arbetssätt för chefer, HR-personal och beslutsfattare.  

Det finns många fördelar med att utveckla språket på arbetsplatsen. Bättre arbetsmiljö och breddad rekryteringsbas är några av flera vinster. 

– Under åren har vi fått många frågor om språkutveckling på jobbet från chefer och HR-personal och beslutsfattare. Med vår guide hoppas vi kunna besvara frågorna som vi fått under åren, säger Olga Orrit, som är språkutvecklare på föreningen Vård- och omsorgscollege, och som ledde arbetet med att ta fram guiden Med språket som strategiskt verktyg.

– Välfungerande språk och kommunikation är grunden för att arbetsplatsen ska utvecklas. När man har en större medvetenhet om hur språkutveckling fungerar, och använder metoder för att främja  språkutveckling på arbetsplatsen, blir språket i sig ett strategiskt verktyg, säger Olga.

Tanken bakom guiden är att visa på de möjligheter som öppnar sig när man ser språkutveckling på arbetsplatsen som en del av det strategiska arbetet med till exempel verksamhetsutveckling, säkerhet och arbetsmiljö.

Beställ guiden. Pris 150 kr

Guiden ingår i utbildningen för chefer ”Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats”.

Guiden är framtagen av VO-College med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com