VO-College

Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats - utbildning för chefer

Fem nycklar

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och vill skapa en språkutvecklande arbetsplats inom vård och omsorg/hälso- och sjukvård, oavsett om du redan har språkombud eller om du funderar på att satsa på det. Utbildningen kan också lämpa sig för HR-personal, verksamhetsutvecklare med flera.

Upplägg: En utbildningsomgång består av á 3 timmar via Teams. Datum och anmälninglänkar finns längre ner på sidan.

Utbildningens innehåll, syfte och mål

Under de två tillfällena går vi igenom fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats. Teoretiska delar varvas med gruppdiskussioner och kompletteras med lärande exempel från arbetsplatser som har provat arbetssättet.

Syfte: Att stärka ledare i att arbeta språkutvecklande på sina arbetsplatser. Att visa vad arbetsplatsen och verksamheten vinner på att satsa på språkombud och språkutveckling.

Mål: Att du ska få ökad förståelse för vad som leder till språkutveckling på arbetsplatsen och      insikt i vad det innebär att lära sig ett nytt språk som vuxen, samt konkreta verktyg för att kunna påbörja och följa upp det språkutvecklande arbetet.

Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats

  • Nyckel 1: Bygg grunden – kunskap om vuxnas språkinlärning, interkulturell kommunikation, utveckling av språklig kompetens och yrkeskompetens – språkutvecklande arbetssätt.
  • Nyckel 2: Sätt tonen – verktyg som hjälper dig att sätta språkutveckling på agendan i din organisation.
  • Nyckel 3: Hitta nyckelpersoner – språkombud, handledare och deras roll i arbetet.
  • Nyckel 4: Tänk strategiskt, från rekrytering till uppföljning – exempel på policyer, handlingsplaner, underlag för medarbetarsamtal.
  • Nyckel 5: Bredda rekryteringen och förbättra kommunikationen – exempel på utvärderade resultat av det språkutvecklande arbetssättet.

Under 2022 genomfördes sju omgångar av den här utbildningen. Nu fortsätter vi med nya omgångar under 2023. Välkommen med din anmälan!

Omgång 8

Del 1 – Fredag 17 feb 09.00 – 12.00

Del 2 – Fredag 24 feb 09.00 – 12.00

Antal platser: 60

Till anmälan 

Omgång 9

Del 1 – Fredag 10 mars 09.00 – 12.00

Del 2 – Fredag 17 mars 09.00 – 12.00

Antal platser: 60

Till anmälan

Omgång 10

Del 1 – Freag 24 mars 09.00 – 12.00

Del 2 – Fredag  31 mars 09.00 – 12.00

Antal platser: 60

Till anmälan

Omgång 11

Del 1 – Fredag 28 april 09.00 – 12.00

Del 2 – Fredag 5 maj 09.00 – 12.00

Antal platser: 60 

Till anmälan

Omgång 12

Del 1 – Fredag 26 maj 09.00 – 12.00

Del 2 – Fredag 2 juni 09.00 – 12.00

Till anmälan

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com