VO-College

Vi fortsätter att stärka språket inom äldreomsorgen

Konceptet sprakombud webb

Föreningen Vård- och omsorgscollege får förnyat förtroende av Skolverket att fortsätta arbetet med att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen.

Från och med våren 2022 finansierar Skolverket utbildningar av språkombud, språkombudsutbildare och chefer i äldreomsorgen. Satsningen fortsätter även 2023 samtidigt som Skolverket också ska göra en effektutvärdering för att bedöma resultatet av satsningen på språkombud inom äldreomsorgen.

Vård- och omsorgscollege arbetar aktivt med frågor om språkutveckling på arbetsplatser och har under 2022 utbildat drygt 800 språkombud och 73 språkombudsutbildare runt om i landet. Parallellt med detta har vi genomfört 10 utbildningar för chefer med mycket gott resultat.

- Vi är glada över att fortsätta vårt arbete att stärka språket inom äldreomsorgen. Våra utbildningar får genomgående mycket höga betyg av deltagarna, säger Zenita Cider. Vi  har stor erfarenhet av språkutveckling på jobbet och vårt koncept med språkombud är en hållbar arbetsmetod som ger resultat.

Röster från deltagare på språkombudustbildningar:

"Jag har fått mera insikt i olika språkliga missförstånd. Jag har fått en mera positiv bild av hur man kan förbättra kommunikationen i arbetsgruppen." 

"Fått många tips och verktyg för att kunna introducera människor med svenska som andraspråk i arbetet." 

Forskning visar att språklig kompetens alltid kan utvecklas, och att förutsättningarna för språkutveckling är bäst i den miljö där språket ska användas. Yrkesspråket utvecklas alltså bäst på jobbet. Det ger inte bara möjligheter till språkutveckling på̊ ett brett plan, där språket stärks hos individer utan också̊ i en hel arbetsgrupp. Genom att visa på hur spraket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att tillvarata alla medarbetares kompetens.

- Språkstöd på arbetsplatsen är viktigt – och det ger resultat. Vi tror att många fler arbetsgivare kan ha stor nytta av att satsa på språkstöd och språkutvecklande arbetsplatser, säger Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ordförande i styrelsen för Värd- och omsorgscollege.

Språkombudskonceptet

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com