VO-College

Konceptet språkombud och språkombudsrollen

Vad är språkombud?

Språkombud är ett koncept som omfattar en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare, och fortbildning för chefer.

Konceptet ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege sedan 2018. Det har utvecklats och prövats sedan 2009, bland annat inom projekten SpråkSam och ArbetSam som drivits i samverkan med arbetsplatser och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms universitet) samt forskare på Södertörns högskola.

Det är enbart diplomerade språkombudsutbildare som kan utbilda till språkombud. 

konceptet sprakombud

Språkombudsrollen

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Som språkombud passar den som är nyfiken på språk och kommunikation, och som vill och vågar tala inför kollegor och chefer. Språkombud kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk och behöver behärska svenska språket väl.

Det är bara den som har gått språkombudsutbildningen som får kalla sig språkombud.

Idag finns det drygt 4 500 utbildade språkombud i Sverige. Se kartan över kommuner som har språkombud

sprakombud_blomma

Varför utbilda språkombud?

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i hela arbetsgruppen. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas.

Vad ingår i uppdraget för språkombud?

  • Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen
  • Att stötta kollegor i frågor som gäller språkutveckling, t. ex. vid dokumentation, telefonsamtal med mera
  • Att tillsammans med chefen arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande
  • Att använda olika verktyg för att säkerställa att informationen uppfattas av alla medarbetare
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com