VO-College

Uppdateringar från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel

Socialstyrelsen

20 April
I dag har regeringen fattat beslut om förändringar i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som bl. a. inkluderar nya regler för avgiftsklass av ansökningar om bevis om rätten att använda yrkestiteln undersköterska. Avgiftsklass 1 kommer tillämpas på ansökningar om skyddad yrkestitel och innebär en avgift på 320 kronor, som är den lägsta möjliga avgiftsnivån.

Läs mer här

18 April
Nu är kraven klara för undersköterskors skyddade yrkestitel
På sidan finns föreskrifterna bifogade som pdf. 

Läs även:


VO-College bevakar nyheter från Socialstyrelsen rörande skyddad yrkestitel. En bit ner på vår startsida på vo-college.se kan du hitta den samlade informationen. Du kan även nå sidan via följande webbadress: www.vo-college.se/skyddad-yrkestitel

Skärmbild

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com