VO-College

Ett språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund

språkombud1

Språkombuden är viktiga i arbetet för att göra arbetsplatsen språkutvecklande. Men en ensam person kan inte skapa mirakel. Det menar Kicki Player Pellby, regional processledare för Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad. - Ansvaret att satsa på, skapa och upprätthålla språkutvecklande arbetsplatser kan inte vila på en enskild person, utan ska ses som en verksamhetsfråga som ägs av ansvarig chef, säger hon.Vi kom i gång tidigt med språkombudkonceptet och idag har vi cirka 135 utbildade språkombud och 11 språkombudsutbildare i vård- och omsorgsverksamheterna.

Under våren startar vi nätverk för våra språkombud. Nätverksträffarna blir ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och kommer att stärka språkombuden i deras uppdrag.

Läs hela artikel här:  https://www.vo-college.se/sprakombud-i-sjuharad   

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com