VO-College

Sammanfattning av dag 1 på Rikskonferensen 2023

VO college

VO-College firar 15 år av samverkan

Den 5–6 december var det dags för vår årliga rikskonferens. Konferensen hölls på hotell Birger Jarl i Stockholm. Hela 275 deltagare fick lyssna på föreläsningar om utmaningar och möjligheter inom vård och omsorg.

Caroline Olsson, ordförande i VO-College styrelse, inledningstalade och hälsade alla välkomna till Rikskonferensen 2023.

Caroline Olsson

Zenita Cider berättar att VO-College firar 15 år av samverkan i år. Hon fastslår att branschens utmaningar inom kompetensförsörjning behöver lösas tillsammans.

Det finns många goda exempel från olika VO-College i Sverige. Jag önskar att fler vill dela med sig av sina erfarenheter om vad just er organisation kan bidra med för att lösa utmaningarna inom kompetensförsörjning, uppmanar Zenita.

Marie Zügner

Omvårdnadsambassadörer och prao i Filipstad

Marie Zügner är undersköterska på Filipstads kommun som hör till VO-College Filipstad.

Marie jobbar inom demensvården och är fackligt engagerad. 2013 blev hon omvårdnadsambassadör och i år är de tio omvårdnadsambassadörer i Filipstads kommun.

Vi är med på öppet hus på skolor. Där berättar vi hur det är att jobba som undersköterska och mer om vilka olika karriärvägar som man kan ta

Marie Zügner, undersköterska på Filipstads kommun och omvårdnadsambassadör

Marie berättar att Filipstads kommun utvecklade ett mindre projekt för årskurs åtta, med målet att skapa ett intresse för att jobba inom vård och omsorg.

–  Det blev ett nytt koncept och det fick stor spridning i media, berättar Marie.

I projektet behandlar de områden som:

 • Hemtjänst
 • Särskilda boenden
 • Funktionsstöd
 • Daglig verksamhet
 • LAB på vårdcentral
 • Sinnesträning
 • PH-center dagaktiviteter för pensionärer
 • Korttids- och rehab-enhet
 • Kommunrehabilitering - fysioterapi, arbetsterapi, hjälpmedel och förflyttning.

– Vi har även en metodövningsdag när vi bygger vi upp stationer för blodprov, blodtryck och benlindning, förklarar Marie.

Eleverna får också träffa en enhetschef och en ansvarig sjuksköterska som berättar om hygientänk och hygienansvar samt tystnadsplikt, som eleverna får skriva under.

Zenita Cider uppmanar alla att inte släppa greppet om ungdomarna, även om Yrkesvux är viktigt.

Eva Ekstedt

Skolverket om ämnesbetygsreformen Gy25, planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildning

Eva Ekstedt Salzmann är undervisningsråd på Skolverket. Hon är också huvudansvarig för vård- och omsorgsutbildningen.

Just nu är jag projektledare för hela Gy25 som är ämnesbetygsreformen. Majoriteten av min arbetstid går just nu till övergripande frågor för gymnasial nivå och vuxenutbildningen, berättar Eva.

Vad är ämnesbetygsreformen Gy25?

I dag är gymnasieskolan kursutformad. Skolverket förbereder för att kursbetygen ska ersättas av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, Komvux på gymnasial nivå och Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Alla ämnesplaner blir sammanhållna med ämnen i nivåer. Det blir mer fokus på centralt innehåll och betygskriterierna ska bli mindre detaljerade än vad de är i dag.

Gy25 ska tillämpas den 1 juni 2025.

Gy25 medför inte så stora förändringar för vård och omsorg. Den smällen har vård- och omsorgsutbildningen redan tagit i stor omfattning.

Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd samt huvudansvarig för vård- och omsorgsutbildningen på Skolverket

Yrkespaket för undersköterska (Gy25)

Den stora förändringen är anatomi och fysiologi. Där kommer det bli en nivå 1b om 100 poäng som är en sammanslagning av Anatomi och fysiologi 1 och 2 men de kommer även framöver att kunna läsas som nu i två steg med 50 päng/nivå.

Yrkespaket för vårdbiträde (gy25)

Här kommer anatomi och fysiologi på nivå 1a1 vara kvar på 50 poäng.

I Gy25 kommer ett tilläggspaket om 700 poäng på yrkespaketet för vårdbiträde.

Vad gäller vårdämnena är räddningsmedicin på SeQF-nivå-5 inte längre kvar i hälso- och sjukvård; det blir ett eget ämne. Och det är den tydligaste delningen som har gjorts, förklarar Eva.

Eva berättar också att hälsa delas upp i hälsa och hälsovård. I den gamla kursen hälsa var det sju kurser och nu delar Skolverket upp kursen ytterligare.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Morteza Pourdanandeh och Salvador Cerda är enhetschefer på Socialstyrelsen.

Sedan den 1 juli 2023 kan den som vill få en skyddad yrkestitel som undersköterska, ansöka om ett yrkesbevis från Socialstyrelsen.

Morteza börjar med att berätta att det regnade in ärenden under den första månaden för ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Vi fick in hela 37 000 ärenden den första månaden och sedan gick det ner lite, säger Morteza.  

Så många har ansökt om skyddad yrkestitel för undersköterskor

 Status fredag 8 december, klockan 10.00

 • Inkomna ansökningar: 73 469.
 • Beslutade ärenden: 45 359.

Här kan du se en uppdatering varje vecka av hur många som hittills har ansökt om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

25 859 kompletteringar har skickats ut till 17 831 ärenden. En stor del i kompletteringarna handlar om att betyg saknas i svenska. 

Salvador berättar att majoriteten av ansökningarna har kommit in via e-tjänsten. Han säger:

Vi trodde att fler ansökningar skulle skickas in på papper. Målgruppen följer inte de mönster som vi hade tänkt. Det är jättekul!

Salvador Cerda, enhetschef Socialstyrelsen

Enligt Socialstyrelsens prognoser ska alla som har sökt ha fått beslut under våren 2024.

Handledarutbildning 

Handledarutbildning steg 3

Ingrid von Sydow är verksamhetsutvecklare och Maria Dejevik är verksamhetsutvecklare på VO-College kansli

Ingrid berättar att handledarutbildningen steg 3 är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till handledare som handleder andra handledare.

Utbildningen bygger på grundutbildningen steg 1 och steg 2 samt minst ett års erfarenhet som handledare.

Delar av innehållet i utbildningen är hämtat från yrkeshögskolekursen ”Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling”, som är på 25 högskolepoäng.

Innehållet i utbildningen syftar till att ge handledare kunskap och verktyg för att handleda handledare, vilket kan ske enskilt och/eller i grupp.

Handledarna som går steg 3 ska ha ansvar för att samordna, stödja, leda och utveckla steg 1- och 2-handledare i deras uppdrag.

Maria Dejevik, verksamhetsutvecklare på VO-College kansli

Vidare ska man arbeta med verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning och förändringsarbete gällande handledning.

Utbildningen genomförs av någon eller några som har kunskap om ämnet och är pedagogiskt erfarna, berättar Ingrid.

Kursinnehåll handledarutbildning steg 3

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Grupprocesser, kommunikation och kulturkompetens
 • Metoder för handledning, reflektion och svåra samtal
 • Verksamhetsuppföljning av lärande organisationer samt utveckling och förändringsarbete.

Digitala informationstillfällen kommer finnas för dig som ska är eller ska bli utbildare av steg-3-handledare, berättar Zenita. Håll utkik på webbplatsen!

Årets handledare 2023

Vi har uppmärksammat årets handledare sedan 2016. De gör ett otroligt jobb och bidrar till en lyckad introduktion till yrket. Läs gärna vår artikel om årets handledare 2023.

HälsoAgenterna

HälsoAgenterna och vård- och omsorgsambassadörer i Skåne

 Petra Douhane, VO-College Skåne samt Emma och Calle, Ängelholms kommun.

I januari 2023 startade det nya projektet “Upptäck vård och omsorg” och bakom den satsningen står VO-College Skåne.

Syftet med projektet är att förändra normen om vem som jobbar inom vård och omsorg samt öka attraktiviteten för en utbildning till ett yrke och arbete inom branschen.

Inom projektet ska elever i årskurs sex utbildas till HälsoAgenter.

Tanken är att eleverna ska få en förståelse för arbetslivet ur ett normkritiskt perspektiv.

Utbildningen sker i form av i workshops och även föreläsningar om livets resa genom vården, exempelvis hur relationen till vården ser ut från födseln till att man kanske behöver bo på särskilt boende.

I slutet av utbildningen får alla elever varsitt agentkort.

Petra berättar att målet med HälsoAgenterna är skapa attraktivitet för vård och omsorg tidigare än de gjort förut, så unga kan göra medvetna val i framtiden.

Det handlar också om att:

 • Skicka med information till vårdnadshavare
 • Bygga en VO-ambassadörs-utbildning
 • Skapa en långsiktighet så HälsoAgenterna-satsningen kan leva vidare.

Numera är definitivt fler 12-åringar nyfikna på en prao-plats inom vård och omsorg, säger Petra Emma.

Livets resa

Emma och Calle visar en vepa som illustrerar livets resa, från mödravården till äldreboende.

Vi behöver prata om vård och omsorg på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Det ska ge en härlig känsla, för inget annat jobb ger så mycket glädje och meningsfullhet som ett jobb inom vård och omsorg, säger Calle.

Teamet Emma och Calle har tidigare fått utmärkelsen Sveriges första vård och omsorgs-ambassadörer.

 Välfärdens utmaningar

Välfärdens utmaningar

 Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Annika berättar att det inte finns dåligt med pengar i det offentliga systemet och statens låneskuld har minskat. Vidare klarar sig kommunerna bättre än regionerna, eftersom de inte har så höga pensionskostnader.

Det måste ske en samverkan mellan kommuner och regioner, betonar Annika.

Under de senaste tio åren har Sveriges befolkning ökat med en miljon människor. Åldersgruppen + 80 år ökar mest och åldersgruppen 0–19 minskar mest, vilket är bekymmersamt på lång sikt.

Ju äldre man är desto fler resurser behöver man. En person som är över 80 år behöver 0,6–0,7 procent av en heltidstjänst, så fler behöver arbeta inom vård och omsorg, säger Annika.

Nya arbetssätt krävs

Genom digitala verktyg kan vi skala bort tid för administration och olika “kringuppdrag”, så fler kan ägna sig åt kärnan i sitt jobb.

Dessutom behöver fler arbeta längre, börja arbeta tidigare och sluta arbeta senare. Snittarbetstiden måste vara längre, säger Annika.

Annika säger också att det finns smarta digitala lösningar inom vård och omsorg som kanske inte används fullt ut än, som exempelvis nattkameror.

Vi kommer klara utmaningarna inom kompetensförsörjning för vård och omsorg! Jag är helt säker på det.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner (SKR)

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com