VO-College

Sex goda exempel på samverkan inom VO-College

Paraply VO-College

Samverkan inom vård och omsorg är avgörande. Nationella VO-College är hjärtat och navet; samtidigt sker det dagligen mycket konkret samverkan inom regionala och lokala VO-Colleges som bygger relationer och skapar värde.

I den här artikeln lyfter vi sex goda exempel som visar hur samverkan på regional och lokal nivå skapar en verklig förändring och ger en positiv effekt inom vård och omsorg.

1. Lyckad språkombuds-utbildning i Halmstad – Laholm - Hylte

Halmstad – Laholm – Hylte startade en språkombuds-utbildning på Campus Laholm. Tack vare två hängivna lärare – som själva är utbildade språkombud – fick projektet en strålande start.

Vad: Språkombudsutbildning i Halmstad – Laholm - Hylte

Regionalt VO-College: Halland

Lokalt VO-College: Halmstad – Laholm - Hylte

Regional processledare: Eva Eberius

I utbildningen skedde ett samarbete mellan både regional och lokal styrgrupp. Personer från hr på hemvårdsförvaltningen i Halmstad såg en styrka och möjlighet att utveckla samarbetet i styrgrupperna.

Resultatet? Ett framgångsrikt projekt med engagerade lärare, medarbetare och chefer. Det har också väckt ett intresse hos en annan organisation, som ser värdet i språkombudskonceptet.

Vad är språkombud?

Språkombud är ett koncept med en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare och fortbildning för chefer.

Språkombud handlar om att stötta kollegor i språkutveckling. Över 3 000 personer har tagit klivet och blivit språkombud i Sverige.

Eva Eberius, som är regional processledare, hade med språkfrågan som en punkt på alla möten, och hon har även lyft goda exempel.


Tidigare var språkfrågan inte i fokus i Halmstad – Laholm – Hylte. Men nu är engagemanget så stort att till och med Skolverket har uppmärksammat och besökt Halmstad.

“Samarbetet mellan regional och lokala styrgrupper samt hemvårdsförvaltningens hr-avdelning på Halmstads kommun är ett exempel på utmärkt samverkan.”

Eva Eberius, regional procesledare VO-College Halland

2. Studiedag för VO-lärare i Jönköping fick positiv respons 

VO-lärare träffas sällan tillsammans för fortbildning i de ämnen som de undervisar inom. Därför initierade VO-College Jönköping en studiedag för länets samtliga VO-lärare med fokus på just de ämnena.

Studiedagen i sig var en samverkan mellan utvecklingsledare - som arbetar på uppdrag av länets arbetsgivare - och utbildarna inom vård och omsorg. 


Vad: Studiedag för 66 VO-lärare i Jönköping

Regionalt VO-College: Jönköping

Regional processledare: Renette Johansson

Studiedagen innehöll valbara ämnen inom områden som: 

  • Psykiatri
  • Hälso- och sjukvård
  • Funktionsstöd
  • Äldres hälsa
  • Missbruk och beroende
  • Barn och unga

Studiedagen innehöll tre pass och två parallella seminarier. Avslutningsvis lyftes länets arbete med “nära vård”, och vad det kommer innebära för VO-lärare.

“Utvärderingar visar att dagen var mycket uppskattad. Det finns önskemål om att göra studiedagen till en årlig tradition. VO-lärarna efterlyste även mer tid för gruppdiskussioner och reflektioner.”

Renette Johansson, regional processledare VO-College Jönköping

Tips! En dialog med VO-lärarna och föreläsarna före studiedagen kan ge insikter i förväntningar, vad de vill lära sig mer om och berätta om.

3. God samverkan skapade yrkeslärarnätverk i Östergötland

På initiativ från ett lokalt VO-Collage skapades ett yrkeslärarnätverk i Östergötland. Det lokala VO-Colleget såg fördelar med en plattform för yrkeslärare inom regionen.

Vad: God samverkan skapade yrkeslärarnätverk

Regionalt VO-College: Östergötland

Regional processledare: Peter Hermansson

Yrkeslärarna såg möjligheter att få ta del av samt dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

“Jag tog med mig initiativet till regional styrgrupp och vi processade frågan i lokal och regional styrgrupp. Sedan bildades en arbetsgrupp av engagerade yrkeslärare från våra certifierade utbildningsanordnare.”

Peter Hermansson, regional processledare VO-College Östergötland

Skapandet av yrkeslärarnätverket är ett gott exempel på samverkan. Samarbetet främjas av engagemang och drivkraft ifrån såväl lokala som regionala styrgruppsmöten.

4. Stolt handledarträff blev digital och lyfte VO-College Sörmland

När covid-19 kom behövde VO-College Sörmland tänka om kring sina platsburna stolta handledarträffar. Träffarna blev i stället digitala och skedde via Teams.

Vad: Stolt handledarträff blev digital under covid-19

Regionalt VO-College: Sörmland

Regional processledare: Marie Hallberg

Målet med den stolta handledarträffen var att hylla, lyfta och stärka handledarna i deras viktiga roll.

Handledare från Sörmlands nio kommuner, de tre stora länssjukhusen och ett rättspsykiatriskt sjukhus bjöds in till den digitala handledarträffen. Det första tillfället lockade 140 deltagare och det andra tillfället 166.

”Genom en nära och öppen dialog har arbetsgruppen knutits närmare varandra, som ett team. Resultatet är en förstärkt inre samverkan och starkare relationer.”

Marie Hallberg, regional processledare VO-College Sörmland

Under träffens tre timmar arbetade deltagarna i smågrupper. Detta skapade möjligheter för utbyte av erfarenheter och tankar kring deras handledarroll och kompetens.

Omställningen till en digital handledarträff uppskattades av handledarna. Och VO-College Sörmlands forum för samverkan har nått en ny nivå tack vare dessa träffar.

5. God samverkan bidrog till lyckad prao i Göteborg

Elever från årskurs åtta hade prao på vård och omsorgsprogrammet en dag. De var med på en metodlektion där eleverna på VO-programmet tog hand om dem och visade lyftteknik samt hur man bäddar och tar blodtryck.

Vad: Lyckad prao inom vård och omsorg i Göteborg

Regionalt VO-College: Göteborg

Regional processledare: Ulrika Sjövall

Prao inom vård och omsorg har varit en utmaning, men genom insatsen har det börjat förändrats. 

Prao-eleverna visade ett stort intresse och eleverna på VO-programmet berättade stolt över sin utbildning. Det var ett lyckat och uppskattat upplägg.

“Det finns förslag om att fortsätta med prao på det här sättet. Idén är att eleverna ska ha prao under en hel vecka och uppleva olika delar inom vård och omsorg.”

Ulrika Sjövall, regional processledare VO-College Göteborg

Tips! Ta emot en praoelev åt gången, inte flera samtidigt. Försök också att visa på bredden av yrken som finns inom vård och omsorg. 

6. VO-Collage-dagen i Stockholm inspirerande och synliggjorde möjligheter

Sedan 2015 har VO-College Stockholm anordnat VO-College-dagen Dagen riktar sig till elever som går det sista året på en vård- och omsorgsutbildning på skolor som ingår i VO-College.

Vad: VO-College-dagen i Stockholm

Regionalt VO-College: Stockholm

Regional processledare: Aisha Amin

Titta gärna på filmen ”VO-College-dag i Stockholm”

Målet med VO-College-dagen är att inspirera och synliggöra möjligheter för undersköterskor inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

VO-Collage-dagen 2023 innehöll föreläsningar med inspiratörer från arbetslivet. Dessutom fanns det unika möjligheter till nätverkande med yrkesambassadörer, arbetsgivare och akademiska företrädare.

Aisha Amin, regionalprocessledare VO-College Stockholm, poängterar samverkans betydelse:

“Vi har identifierat gemensamma nämnare som parterna kan samverka kring, med fokus på arbetsplatslärande, handledarutbildning, språkstödjande insatser med hjälp av språkombudskonceptet, validering och ökad attraktion.”  

VO-College-dagen uppskattades av både elever, utbildningsanordnare och arbetsgivarrepresentanter.

Tack vare dagen har VO-College Stockholm bidragit till att skapa samsyn och stärka samverkan. Fler aktörer i regionen har också fått upp ögonen för VO-College som en viktig och kvalitativ samarbetspartner.

Samverkan inom vård och omsorg är avgörande

Vi på VO-College nationellt är stolta och glada över all den goda samverkan som sker runt om i landet.

Det är tydligt att samverkan, öppenhet och en vilja att testa nya metoder och vägar är avgörande för att skapa en verklig förändring inom vård och omsorg.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com