VO-College

Effekter av pandemin

Här hittar du nyheter och tips från myndigheter, departeminet och interna inspel med anledning av utbrottet av covid-19. Det är ett axplock av ett informationsflöde som kan vara till nytta för utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg. Flödet fylls på vart efter med det senaste inlägget högst upp.

Undervisning i skolans lokaler under hösten 2021

I höst är det undervisning i skolans lokaler som gäller och det är viktigt att arbeta för att förebygga smittspridning. Här hittar du information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning under coronapandemin. Skolverket

Regler för skola och förskola kring Coronaviruset

Förebygga smittspridning vid skolmåltid 

Rekommendationen om distansundervisning för komvux har upphört

Från den 1 juni 2021 gäller inte längre Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning . Det innebär att elever inom vuxenutbildningen stegvis kan återgå till undervisning på plats. Skolverket

Distansundervisning kräver tillit och struktur

I distansundervisning är det extra viktigt med tillit och gemenskap, vilket läraren kan skapa med mer medvetna aktiviteter och genom att ta en aktiv roll vid grupparbeten. Det långsammare sättet att interagera med eleverna kräver också tydligare instruktioner och struktur än en vanlig lektion, visar flera studier. Skolverket

Sprid Folkhälsomyndighetens kampanj på din skola

Nu finns nya affischer för att påminna eleverna om att spridningen av covid-19 fortfarande pågår. FMH 

Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Här svarar Myndigheten för yrkeshögskolan löpande på frågor som kommer in från utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset. MUH 17 /2 2021

Justerade krav gällande APL inom regionalt yrkesvux

Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen innebär att kommuner som inte kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats ska ersätta det med skolförlagd utbildning. Detta är i linje med de regler som gäller för bland annat gymnasieskolans yrkesutbildningar. Regeringskansliet 22/1 2021

Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

Vuxenuthttps://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/justerade-krav-gallande-apl-inom-regionalt-yrkesvux/  bildning kan ses mer som en arbetsplats än andra skolformer där eleverna är barn eller ungdomar. Huvudregeln för att minska risken för smittspridning på arbetsplatser är att arbeta hemifrån där så är möjligt. Skolverket 8/1 2021

Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid-19 pandemin

Skolverket ger konkreta exempel på hur gymnasieskolan kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Skolverket 8/1 2021

Ny rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor delvis stänger och övergår till distansundervisning från och med måndagen den 7 december 2020 till och med onsdagen den 6 januari 2021. Skolverket 1/12 2020

Så kan ni arbeta förebyggande under pandemin på din skola

Gymnasieskolan - Så kan ni jobba under pandemin

Vuxenutbildingen - Så kan ni jobba under pandemin

Skolverket 26/11 2020

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning

Alla elever ska få sin utbildning tillgodosedd även i den här extraordinära situationen. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin. Skolverket 26/11 2020

Frågor och svar minderåriga och feriearbete/praktik

Kan minderåriga under 18 år arbeta där det finns smitta av covid 19? SKR 20/8 2020

Unga i arbetslivet

Arbetsmiljöverket informerar unga under 18 år om särskilda regler på arbetsplatser.  Arbetsmiljöverket 20/8 2020

Stöd för lärare inom vuxenutbildning med anledning av coronapandemin

Skolforskningsinstitutet har nyligen publicerat en systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning med stöd av digitala verktyg. Skolforskningsportalen 13/8 2020

120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

Regeringen föreslår att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Regeringskansliet 16/5 2020

Arbetsmiljö i coronatid

Sundt Arbetsliv tipsar och informerar om arbetsmiljö i coeronati Sunt arbetsliv 8/5 2020

Om coronaviruset – till barn och unga

Folkhälsomyndigheten har samlat information om coronaviruset riktat till barn och unga. Folkhälsomyndigheten 23/4 2020

Frågor och svar gällande yrkeshögskoleutbildningar med anlending av covid-19

Myndigheten för yrkeshögskolan svara löpande på frågor relaterade till covid-19  Myndigheten för yrkeshögskolan 22/4 2020

Möjlighet för skolor att öppna för minder elevgrupper

Undervisningen på komvux och gymnasieskolan ska erbjudas på distans för att minimera smittspridning av coronavirus. Nu har regeringen beslutat om en förändring i förordningen som öppnar för enskilda undantag. Regeringskanliet 16/4 2020

Introduktionspaket för ny personal

Socialstyrelsens introduktionspaket till personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i kommunala och privata verksamheter. Socialstyrelsn 8/4 2020

Affischer för dig som jobbar nära riskgrupper - covid 19

Socialstyrelsens affischer för dig som jobbar på äldreboende, i hemstänsten eller på LSS-boende. Ladda ner och sätt upp på din arbetsplats. Socialstyrelsen 8/4 2020

Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Regeringen har bestlutat att en mindre andel elever i gymnasieskolan kan få viss utbildning i skolans lokaler för att kunna slutföra sin utbildning och inte förlora möjligheter till vidare studier eller arbete.

Kompletterande utbildning till dig som arbetar inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har satt ihop en webbutbildning om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Skrolla längst ner på sidan. 

Information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg

Socialstyrelsens samlade information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.

Organisera och undervisa på distans

Skolverket ger stöd och verktyg för  att organisera och undervisa på distans samt digitala arbetssätt och verktyg.

Många skolor klarar omställningen till distansundervisning

Skolverkets enkät visar att gymnasieskolor och komvux lyckats hantera omställningen till distansundervisning bra. 

Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Regeringen och samarbetspartierna föreslår satsningar på utbildning för att lindra ekonomiska konsekvenser av coronautbrottet. 

Skillnad mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram information och specificera skillnad mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. 

Göteborgsregionens kompetensråd tipsar om distansutbildningar

Som hjälp och stöd i skolornas arbete med distansundervisning har Göteborgsregionens kompetensråd tagit fram en digital anslagstavla.

Frågor och svar om nationella prov och betyg

Skolverket har samlat svar på frågor om hur det blir när vårens nationella prov ställs in. 

Tillfälliga förändringar i certifieringsprocessen

Tidsbegränsade beslut om certifiering för att inte bromsa upp certifieringsprocesser. 

Hantering av apl och LIA under rådande omständigheter

Information från Skolverket och yh-myndigheten.  

coronacovid-19
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com