VO-College

Om oss

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Metoden som Vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och lokal nivå.

Det är föreningen Vård- och omsorgscollege som certifierar samverkan. Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia. 

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten inom VO-College och består av representanter för de organisationer som ingår i föreningen. 

Operativt arbete i föreningen drivs av ett kansli

Nationella rådet är ett rådgivande organ som stöder kansliet i dess arbete. Liksom styrelsen består nationella rådet av representanter från de organisationer som ingår i föreningen.

"Kompetensförsörjningen är den stora frågan för Fremias medlemmar inom avtalsområdet Hälsa vård och övrig omsorg. Att utvecklingen går åt rätt håll är mycket tack vare ett målmedvetet och kreativt samarbete mellan arbetsmarknadens parter i VO-College genom att trygga kompetensförsörjningen och skapa attraktiva och moderna verksamheter. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning."

Jasmina Helander
Biträdande förhandlingschef på Fremia

Fremia

"Att höja statusen på både yrken och yrkesutbildningar inom vård och omsorg har Kommunal arbetat hårt med under lång tid. För oss är det viktigt att det finns en nationell standard, både på grund- och specialistutbildning. Vård- och omsorgscollege har verkligen varit med och bidragit till det."

Johan Ingelskog
Avtalssekreterare på Kommunal

Kommunal

"Den demografiska utvecklingen de kommande åren gör kompetensförsörjningen till vård och omsorg till en nyckelfråga för att hålla hög kvalitet i verksamheterna. Vård- och omsorgscollege är en viktig drivkraft i arbetet för att klara kompetensförsörjningen. Vi är stolta för det goda arbete som sker på nationell, regional och lokal nivå där grundidén om samverkan – att med gemensamma krafter lösa kompetensutmaningen – ligger helt rätt i tiden."

Caroline Olsson
Chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik

SKR

"Vi på Sobona valde att gå med i Vård- och omsorgscollege eftersom vi ser en stor vinst med att få en strukturerad samverkan, både nationellt och regionalt, mellan utbildning och arbetsliv. Vi vet att det är nyckeln till framgång för såväl företag som medarbetare, och därför är det också angeläget för våra medlemmar."

Samira Lundqvist
Chef Strategisk utveckling

Sobona logotyp 2

"För oss är medlemskapet i VO-College en viktig del i arbetet för framtidens kompetensförsörjning. Utbildningarnas kvalitet och attraktivitet är avgörande för att unga ska välja att jobba i de meningsfulla yrken som vården och omsorgen erbjuder. Den kompetens som finns inom VO-College, med nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv, fackförbund och arbetsgivarorganisationer, är självklart för Vårdföretagarna att vara en aktiv del av."

Antje Dedering
Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Vårdföretagarna

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com