VO-College

Språkombud i hela landet

Under 2022 och 2023 arrangerades avgiftsfria utbildningar till språkombud, utbildningar till språkombudsutbildare och utbildningar för chefer. Detta är en del av regeringens satsning på språkträning inom äldreomsorgen. Under 2024 fortsätter satstningen och flera avgiftsfria utbildningar till språkombud, utbildningar till språkombudsutbildare och utbildningar för chefer kommer att arrangeras. 

Läs mer om språkombud

Jag arbetar inom vård och omsorg och vill utbilda mig till språkombud. Hur ska jag göra? 

Vänd dig till din närmaste chef. 

Jag är chef inom vård och omsorg och vill att min personal utbildas till språkombud. Hur ska jag göra? 

Du har olika vägar att gå:

Utbildning till språkombudsutbildare

Under 2024 kommer vi att erbjuda flera utbildningar till språkombudsutbildare

Utbildning för chefer 

För att kunna skapa en språkutvecklande arbetsplats med hjälp av språkombud är det viktigt att chefen sätter språkfrågor på agendan. Därför erbjuder vi under 2023 och 2024 en kortare utbildning för chefer, ”Fem nycklar till språkutvecklande arbetsplats”. Utbildningen är digital och består av två tillfällen á tre timmar.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com