VO-College

Språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatser

Forskning visar att språklig kompetens alltid kan utvecklas, och att förutsättningarna för språkutveckling är bäst i den miljö där språket ska användas. Yrkesspråket utvecklas alltså bäst på jobbet. Men inte under vilka omständigheter som helst. En avgörande faktor är att den som behöver utveckla sitt nya språk får använda det språket tillsammans med andra som redan behärskar det, i en trygg och tillåtande atmosfär. Språkutveckling gynnas därför av att chefer och medarbetare tillsammans lyfter fram frågor om språket och kommunikationen på arbetsplatsen, och skapar en språkutvecklande miljö.

Vinster av språkutvecklande arbetssätt ser man i en förbättad arbetsmiljö, bättre dokumentation och tydligare kommunikation, öppnare klimat och ökad kvalité och säkerhet på arbetsplatser. 

Vård- och omsorgscollege arbetar aktivt med frågor om språkutvecklande arbetsplatser. Vård- och omsorgscollege äger konceptet språkombud och driver en hemsida www.spraketpajobbet.se samt en podd - språket på jobbet podden. 

SprakombudSpraket pa jobbetPodden
språkutvecklingspråket på jobbet
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com