VO-College

Anslutande arbetsgivare

Handslag

Kommuner och privata arbetsgivare som vill ingå i en befintlig samverkan skriver en ansökan och om att gå med i ett lokalt college. Arbetsgivaren tecknar ett acceptansavtal som innebär att de ställer sig bakom den lokala ansökan och tecknade avtal.

Beslut tas i lokal och regional styrgrupp innan ansökan skickas till kansliet. Inget certifieringsbesök görs men certifieringen ska vara godkänd av kansliet innan den är giltig.

Arbetsgivare och utbilding tillsammans

Om arbetsgivaren är en kommun som vill ansluta tillsammans med en utbildning gör kommunen och utbildaren var sin ansökan. En certifieringsprocess inleds med besök av certifierare.

Läs mer om anslutande utbildare.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan för anslutande arbetsgivare
  • Ansökan för anslutande utbildare (i de fall även utbildare är aktuellt)
  • Acceptansavtal

Godkännande av regional och lokal styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

arbetsgivare
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com