VO-College

Återcertifiering

Återcertifiering

En certifiering i Vård- och omsorgscollege innebär rätten att använda namnet och logotypen i tre år. Därefter görs en återansökan som innebär en prövning av regionalt och lokala college. En godkänd återansökan innebär att certifieringen förlängs med fem år.

Vid återcertifieringen ska regionalt och samtliga lokala Vård- och omsorgscollege beskriva vilka mål de har uppnått eller reviderat sedan tidigare certifiering. Det ska också framgå vad och på vilket sätt regionalt och lokala college ska utvecklas. I återansökan är det förändringar som ska redovisas utifrån tidigare ansökan.

Inför återcertifieringen

För att underlätta processen regionalt, lokalt och nationellt finns det en instruktion för återansökan och en mall att skriva den i.

Ansökan om återcertifiering mejlas till kansliet tre månader innan pågående certifieringsperiod går ut. Det innebär att när certifieringsperioden slutar vid halvårsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet innan mars månads utgång och när certifieringsperioden slutar vid årsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet före september månads utgång.

Alla handlingar ska vara klara innan ansökan skickas så att det är en komplett återansökan som kommer till kansliet. Det finns en egen sida för vilka avtal som ska skrivas och vad de ska innehålla.

Certifieringsbesök

Vid återcertifieringen tittar föreningens certifierare på den utveckling som skett sen tidigare certifiering. Det är viktigt att processen har gått framåt så att den totala kvalitetsnivån ligger högre än före certifieringen.

Besöket tar två dagar - en dag för regionalt besök och en dag för besök i ett lokalt college. Vid det regionala besöket träffar certifierarna den regionala styrgruppen samt representanter för samtliga lokala styrgrupper.

Vid besöket i lokalt college besöker certifierarna en utbildare för att träffa lärare och elever och ser sig om på skolan. De besöker även en arbetsplats i vård- och omsorgsverksamheten för att träffa en chef och ett par handledare.

Under bifogade filer finns ett generellt program för certifieringsbesök vid återcertifiering. I programmet finns hålltider och vilka personer som ska vara med. Regional samordnare kompletterar programmet med adresser och justerar eventuellt tider i samråd med certifierarna inför besöket.