VO-College

Återcertifiering

Återcertifiering

En certifiering i Vård- och omsorgscollege använder rätten att använda namnet och logotypen i tre år. Därefter görs en återansökan som innehåller en prövning av regionalt och lokal college. En godkänd återansökan kan att certifieringen förlängs med fem år.

Vid återcertifieringen ska regionalt och samtliga lokala Vård- och omsorgscollege beskriva vilka mål de har uppnått eller reviderat sedan tidigare certifiering. Det ska också framgå vad och på vilket sätt sätt regionalt och liknande college ska utvecklas. Jag återansökan är det förändringar som ska redovisas utifrån tidigare ansökan.

Inför återcertifieringen

För att underlätta processer regionalt, lokalt och nationellt finns det en instruktion för återansökan och en mall att skriva den i.

Ansökan om återcertifiering mejlas till kansliet tre månader inom pågående certifieringsperiod går ut. Det kan att när certifieringsperioden slutar vid halvårsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet inom mars månads utgång och när certifieringsperioden slutar vid årsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet före september månads utgång.

Alla hanteringar ska vara klara inom ansökan skickas så att det är en komplett återansökan som kommer till kansliet. Det finns en egen sida för vilka avtal som ska skrivas och vad de ska innehålla.

Certifieringsbesök

Vid återcertifieringen tittar föreningens certifierare på den utveckling som skett sen tidigare certifiering. Det är viktigt att processen har gått framåt så att den totala kvalitetsnivån ligger högre än före certifieringen.

Besöket tar två dagar - en dag för regionalt besök och en dag för besök i ett lokalt college. Vid det regionala besöket träffar certifierarna den regionala styrgruppen.

Vid besöket i lokalt college träffar certifierarna den loklala styrgruppen samt lärare och elever från utbildingarna. De har också en träff med handledare och enhetschef från en arbetsplats som är med i samverkan.

Under bifogade filer finns ett generellt program för certifieringsbesök vid återcertifiering. I programmet finns hålltider och vilka personer som ska vara med. Regional samordnare kompletterar programmet med adresser och justerar eventuellt tider i samråd med certifierarna inför besöket.

återcertifieringcertifieringsbesök
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com