VO-College

Återcertifiering

Återcertifiering

En certifiering i VO-College ger rätten att använda namnet och logotypen i tre år. Därefter gör regionalt och lokala VO-College en återansökan där de ser tillbaka på utvecklingen under den senaste certifieringsperioden och sätter upp nya mål för fortsatt utveckling. Återcertifieringen sker var femte år.  

Inför återcertifieringen

För att underlätta processer regionalt, lokalt och nationellt finns det en instruktion för återansökan och en mall att skriva den i.

Ansökan om återcertifiering mejlas till kansliet tre månader innan pågående certifieringsperiod går ut. När certifieringsperioden slutar vid halvårsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet före mars månads utgång och när certifieringsperioden slutar vid årsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet före september månads utgång.

Alla handlingar ska vara klara inom ansökan skickas så att det är en komplett återansökan som kommer till kansliet. Det finns en egen sida för vilka avtal som ska skrivas och vad de ska innehålla.

Certifieringsbesök

Vid återcertifiering tittar föreningens certifierare på den utveckling som har skett sedan tidigare certifiering eller återcertifieirng. Det är viktigt att processen har gått framåt så att den totala kvalitetsnivån är högre än tidigare.

Certifieringsbesöken genomförs under två dagar, en dag i ett lokalt VO-College och en halv dag i regionalt VO-College. Vid besöket lokalt träffar certifierarna den lokala styrgruppen samt lärare, elever, språkombud, handledare och chefer från certifierade arbetsplatser och utbildningar. 

Vid besöket i regionalt VO-College träffar certifierarna den regionala styrgruppen. 

Under bifogade filer finns ett generellt program för certifieringsbesök vid återcertifiering. I programmet finns hålltider och vilka personer som ska vara med. Regionala processledare kompletterar programmet med adresser och justerar eventuellt tider i samråd med certifierarna inför besöket.

återcertifieringcertifieringsbesök
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com