VO-College

Certifiering utifrån kvalitetskriterier

Checklista

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån kvalitetskriterier och resulterar i en certifiering.

Föreningen certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. De utbildningar som kan ingå är ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram samt Barn- och fritidsprogrammet socialt och pedagogiskt arbete med inriktning mot funktionshinder och motsvarande yrkespaket för vuxenstuderande. Gymnasieskolans introduktionsprogram mot vård och omsorg och vuxenutbildningen utbildar i yrkespaket till vårdbiträde. På flera orter ingår yrkeshögskoleutbildning.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda.

Ansökan om certifiering

Arbetsliv och utbildning som vill samarbeta och bilda ett regionalt eller lokalt VO-College kan ansöka om det. Ansöka om certifiering kan även fristående utbildare och arbetsgivare som vill ansluta sig till ett certifierat VO-College.

Sammanslagning eller uppdelning av lokala college

Om certifierade lokala VO-College vill slå ihop sig med varandra krävs ingen ny certifiering. Det krävs inte heller någon ny certifiering om ett lokalt VO-College vill dela sig i två eller flera lokala VO-College.

certifieringansökan
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com