VO-College

För certifierare

För certifierare

Välkommen till sidan för certifierare. Här finns information och verktyg som gör det lättare för dig i ditt uppdrag.

Dokument

Du har tillträde till två olika dokumentbanker. På den här sida finns en lokal dokumentbank med dokument om rutiner vid certifiering, mallar, minnesanteckningar från certifierarträffar och reseräkningar.

Den andra dokumentbanken hittar du högre upp, ovanför den här sidan, på den övre listen. Där finns alla ansökningar och andra handlingar som hör ihop med en ansökan. Scrolla ner till ansökningar och välj det regionala eller lokala college som du söker. För att det ska gå lättare att hitta dokument i mappen är de viktade så att alla ansökningar i ett college ligger tillsammans, alla avtal tillsammans och alla protokoll tillsammans.

Nedan ser du hur dokumenten är viktade:

10. Ansökningar
  9. Styrgrupper (raderas när ansökan är godkänd)
  8. Avtal
  7. Protokoll

Certifierarträffar

Två gånger per år träffas certifierarna i Stockholm för dialog, information och omvärldsspaning. Önskemålet är att en av träffarna är under en dag och den andra under två dagar. Kansliet beslutar från tillfälle till tillfälle hur många dagar träffen blir.

Certifierarna bjuds också in till VO-College årliga rikskonferens utan att betala konferensavgift. Övriga kostnader ersätts inte så som resor, logi och förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning vid uppdrag

Din arbetsgivare fakturerar föreningen Vård- och omsorgscollege för att få ersättning för din frånvaro vid certifieringar och då du deltar i nätverksträffar som anordnas av föreningen. Skicka eller mejla fakturan till scanningscentralen på Frösön.

Ersättning

8000 kronor + moms per återcertifiering
6000 kronor + moms per regional- och lokal certifiering
4000 kronor + moms per anslutande utbildare
1500 kronor + moms per dag vid certifierarträff

Fakturaadress

Elektronisk fakturaadress till kansliet

Fakturor och fakturabilagor skickas i första hand elektroniskt.Endast filer i formaten PDF, TIFF eller JPEG godtas. Filen får inte överskrida 2,5 MB och får enbart innehålla en faktura med bilagor.

Skicka faktura

Fysisk fakturaadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege
Kund-id FRX7251
FE301
105 69 Stockholm

Boka resa

I dokumentbanken finns en mapp med det du behöver för att boka en resa vid certifiering eller certifierarträff. Resebyrån som vi anlitar heter Lingmerths. För att kunna boka resa genom dem behöver du först göra i en reseprofil. I mappen finns blanketten för reseprofil och en lathund för hur du fyller i den. Där finns också en mall för reseräkning.

Boka resa genom att ringa 010–122 68 86 eller mejla

Öppettider måndag – fredag klockan 8 – 17

Jourtelefon vid akuta ärenden efter kontorstid: 010-122 68 86, tonval 1. Undvik att boka under jourtid då tjänsten är avgiftsbelagd.

Certifierare

Gruppbild1Gruppbild2_redigerad

 

Ann Gripenlöf
Kontakt
070-6290344
Lena Hansson
Kontakt
0521-722052
0703-990594
Lena Jonsson
Kontakt

0650-593043
070-3344197

Catarina Lindahl-Petäjä
Kontakt
0470-58 91 15
070-984 46 63
Ulrika Sjövall
Kontakt
072-3640442
Ingrid Säterberg
Kontakt
070-2105173

Dataskyddspolicy

Som en följd av reglerna i GDPR får listor över styrgrupper inte sparas efter att ett college är godkänt. Listorna ska raderas ur system och papperskopior slängas på säker plats.

Läs dataskyddspolicyn i sin helhet

certifierare
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com