VO-College

Validering

Validering

2023-02-21 antog VO-College styrelse de senaste riktlinjerna för validering. Riktlinjerna är reviderade utifrån ändringar i skollagen (SFS 2022:912) och förordningen om vuxenutbildningen (SFS 2022:1106) samt proposition 2021/22:123 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

De nya uppdateringarna innebär bland annat att begreppet kunnande används vilket innefattar en individs kunskaper, färdigheter ansvar och självständighet. Enligt VO-College riktlinjer uppvisas och bekräftas kunnandet både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och betygskriterier.

När kunnandet har kartlagts och bedömts kan det värderas, erkännas och dokumenteras och få ett formellt värde.

Från 2023-01-01 ligger den inledande kartläggningen, som tidigare kallades översiktlig kartläggning, utanför valideringsprocessen. Den inledande kartläggningen är fortfarande en viktig del inför valideringen och ligger till grund för kunskapssynen, det livslånga lärandet.

Syfte och mål

VO-College riktlinjer är upprättade i syfte att uppnå samsyn, likvärdighet och kvalitetssäkring inom validering.

Ladda ner metodmaterialet i dokumentbanken på denna sida.

Validig

Den digitala plattformen för dig som är utförare av validering eller vill valideras. Plattformen bygger på riktlinjer och metodmaterial som är framtagna av Vård- och omsorgscollege.

Validering innebär att synliggöra och erkänna kunskaper och färdigheter som en person besitter. VO-College vill bidra till att detta sker med en samsyn och på ett likvärdigt sätt.

Validig kan varje skola få tillgång till genom att ansöka om en licens här. Du kan också besöka Validigs webbplats.

Läs VO-College riktlinjer för validering

Du hittar riktlinjerna för validering som bilaga på denna sida


Har du frågor om validering inom VO-College? Kontakta VO-College kansli.  

valideringutbildningvuxenutbildning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com