VO-College

Yrkesintroduktionsprogram med inriktning mot vård och omsorg

Student

Introduktionsprogrammet vänder sig till elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och kan antingen leda till studier på ett yrkesprogram eller underlätta för etablering på arbetsmarknaden.

Elever vid yrkesintroduktion mot vård och omsorg får diplom för vårdbiträde när de är godkända i samtliga kurser som ingår i yrkespaketet till vårdbiträde.

Vårdbiträde 800 poäng

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com