VO-College

Vuxenutbildning - Yrkespaket

Inom vuxenutbildningen certifierar Vård- och omsorgscollege utbildning i vård och omsorg samt barn och fritid enligt de yrkespaket som Vård- och omsorgscollege och Skolverket har enats om. Den 1 juli 2021 förändrades programstrukturen i båda utbildningarna. En av de inriktningar som finns i barn och frididsutbildningen kan bli certifierad och ingå i samverkan. Från den 1 juli heter den inriktningen pedagogiskt och socialt arbete med utgång mot funktionshinder.

 Yrkespaketen leder till arbete som 

  • Undersköterska 
  • Vårdbiträde
  • Arbete inom området stöd till personer med funktionshinder

Läs mer om yrkespaketen och regler för diplom

Diplom vård och omsorg

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com