VO-College

Gymnasieutbildning i VO-College

Två gymnasieprogram kan ingå i VO-College, vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet pedagogiskt och socialt arbetet med yrkesutgång mot funktionshinderområdet.

 Vård- och omsorgsprogrammet utbildar till undersköterska och därmed likvärdiga yrken i vård och omsorg. Barn- och fritidsprogrammet pedagogiskt och socialt arbetet med yrkesutgång mot funktionshinderområdet är utformat till arbete inom området stöd till personer med funktionshinder.

Programstrukturen i båda programmen förändrades den 1 juli 2021.

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer om barn och fritidsprogrammet 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com