VO-College

Nu avslutas ESF-projektet Validering vård och omsorg

ESF sommar

Snart är det semester och ESF-projektet Validering vård och omsorg lider mot sitt slut. Det är mycket som har hunnits med under projekttiden och det är lätt att bli fartblind. När vi stannar upp för att sammanfatta den här perioden inser vi hur mycket vi faktiskt rott i hamn. Våra projektledare Ingrid von Sydow och Maria Dejevik har kämpat outtröttligt och vi vill rikta ett stort tack till dem som hållit samman allt så bra. Här kan ni ta del av vad de själva säger om tiden i projektet.

Vi frågar våra projektledare

Projektledare

Hur har det varit att arbeta med projektet Validering vård och omsorg?

Vi har haft förmånen att få arbeta med ett högaktuellt och efterfrågat område. Validering är ju ett sätt att ta till vara och synliggöra en individs kunnande. Genom att ta tillvara detta kunnande slösar vi varken på individens eller samhällets tid och resurser.

Det är också stimulerande att alla projektmål är uppfyllda och implementerade även om det inneburit bitvis en krävande arbetsprocess. Många åsikter har vi fått ta ställning till och de flesta förslag har varit mycket användbara. Det har varit en stor fördel att vi varit två som kunnat prova olika idéer och förslag på varandra innan de har prövats på andra.

Vi har haft många intressanta och lärorika möten allt från enskilda individer till nationella organisationer/myndigheter som gett oss ett stort kontaktnät.

Ni bor långt ifrån varandra, hur har det fungerat?

Trots geografiska avståndet mellan Uddevalla och Linköping har samarbetet fungerat utmärkt genom ett digitalt arbetssätt. Vi träffades en gång och lyckades lära känna varandra lite innan pandemin som gjorde det omöjligt med fortsatta fysiska möten.

Vad känner ni er mest nöjda med efter den här perioden?

Vi känner oss nöjda med resultatet från projektet och alla kontakter vi fått. Det är stimulerande att känna sig efterfrågad vilket vi verkligen har fått erfara.

Var har varit utmanande?

Varje delmål har haft sina utmaningar på olika sätt och pandemin gjorde det inte lättare. Det finns många åsikter hur en valideringsprocess ska gå till och vi kan inte uppfylla allas önskan. 

Parallellt med projektet har metodmaterialet digitaliserats vilket inneburit för oss en utmaning att tänka utifrån ett digitalt perspektiv. Det material vi har tagit fram går inte att digitalisera rakt av utan vi har fått tänka på nya sätt men med ett gott samarbete med företaget Acczo har vi nu validig.se.

Vad tar ni med er?

Vi känner oss ödmjuka inför den tacksamhet och den samarbetsvilja vi fått uppleva. Tänk att vårt arbete som framtagits med hjälp av alla er i hela Sverige kan underlätta och bidra till en samsyn, likvärdighet samt kvalitetssäkring kring validering!

Något som blivit tydligt är det stora behov av kontinuerligt arbete inom validering så vi ser detta projekt som startskottet och hoppas att utvecklingen inom området fortsätter.

Vad vi har gjort i projektet

Nytt metodmaterial för validering
Finns för nedladdning här

Digitala kompetensutvecklingstillfällen (21 st) i validering

Digitalisering av metodmaterialet
Besök Validig här

Nätverksträffar om stödstrukturer för validering

APL-dokument 
Läs mer här

Valideringshandledarmodul
Finns för nedladdning på denna sida

Påbörjad översyn av Handledarutbildningen steg 1 och 2 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com