VO-College

Möten, inspiration och människor - en dokumentation av rikskonferensen 2022

Anna Tenje och Zenita CiderFoto: Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och VO-College VD Zenita Cider

Den 30 november var det dags för Vård- och omsorgscolleges årliga rikskonferens. Konferensen hölls denna gång på Stockholm Waterfront Congress Centre. Hela 275 mingelsugna deltagare fick ta del av presentationer om utmaningar, möjligheter och visioner inom vård och omsorg. För sjunde året i rad utsågs också Årets handledare.

Dagen startade med utnämningen till Årets handledare. Handledaren är ett viktigt stöd för eleven under praktiken och varje år delar Vård- och omsorgscollege ut priset Årets handledare för att lyfta handledarrollen.

Handledaren – en viktig kugge för eleven under praktiken

Årets handledare 2022 gick i år till Florenta Voda Ganios som till vardags jobbar som undersköterska i hemtjänsten i Helsingborg. Priset delades ut av juryordförande Karin Liljeblad, Fremia.

Konkurrensen var tuff då alla sjutton nominerade handledare var värdiga vinnare men Florenta Voda Ganios stack ut och var den som tog hem utmärkelsen. Läs gärna mer om Florenta Voda Ganios här

Karin Liljeblad och Florenta Voda Ganios

Foto: Juryordförande Karin Liljeblad, Fremia och Florenta Voda Ganios, Årets handledare 2022.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel – vad betyder det?

Från och med nästa sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter med förslag på vilka krav som måste uppfyllas för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Föreskrifterna har varit ute på remiss och eventuellt kommer de ut på en ny remiss i januari.

Syftet med skyddad yrkestitel för undersköterskor är att höja kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen.

– Undersköterskor utför ett viktigt jobb inom vård och omsorg. I dag finns dock skillnader när det gäller utbildning och erfarenhet inom flera kompetensområden som kan ha avgörande betydelse för kvaliteten och även patientsäkerheten. Vissa undersköterskor har en gedigen utbildning medan andra inom yrket saknar vård- och omsorgsutbildning. En skyddad yrkestitel kommer att fungera som en garant för kompetensen och bidra till en ökad trygghet för patienter, brukare och anhöriga, menade Anders Kring, Ragnhild Mogren Svensén och Annica Johansson från Socialstyrelsen, som alla tre fanns på plats under dagen för att informera och svara på frågor om skyddad yrkestitel.

Läs mer om mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsen

Foto:  Anders Kring, Ragnhild Mogren Svensén och Annica Johansson, Socialstyrelsen

Validering är ett sätt att ta till vara och synliggöra en individs kunnande 

På plats fanns även Maria Dejevik och Ingrid von Sydow. Båda har varit delprojektledare för ESF-projektet Validering vård och omsorg som avslutades sommaren 2022. På rikskonferensen fick vi veta mer om projektet och det digitala verktyget Validig. 

- Vi har haft förmånen att få arbeta med ett högaktuellt och efterfrågat område. Validering är ett sätt att ta till vara och synliggöra en individs kunnande. Genom att ta tillvara detta kunnande slösar vi varken på individens eller samhällets tid och resurser, säger Maria Dejevik och Ingrid von Sydow.

Läs mer om ESF-projektet Validering Vård och omsorg inom VO-College här.

Maria och Ingrid

Foto: Maria Dejevik, Ingrid von Sydow, VO-College kansli

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar 

Yrkes-SM i Växjö blev en succé med över 22 400 besökare. På rikskonferensen var vi många som blev inspirerade av att lyssna på Dagmara Kalman, tävlande Yrkes SM 2022 och Monica Hollender, coach Yrkes SM 2022.

- Det bästa med att vara med i tävlingen var att träffa alla medtävlande. Det var verkligen superkul att vara med, säger Dagmara Kalman som nu påbörjat sina studier till Sjuksköterska på Röda Korsets högskola.

 Läs mer om Yrkes-SM här.

Dagmara Kalman

Foto: Monica Hollender, coach yrkestävlingar från Västermalmsskolan i Sundsvall och Dagmara Kalman, silvermedaljör i Yrkes-SM 2022

”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”

Bodil 2

Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Digitalisering och förändrade arbetssätt skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller.

Bodil Umegård, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade intressant statistik om kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Även om det kan kännas mörkt så finns det vissa ljusglimtar menar Bodil Umegård  

− Det verkar som att pandemin bidragit till att fler unga fått upp ögonen för välfärdsjobben och möjligheten att jobba med något där man har chansen att bidra och göra skillnad på riktigt, säger Bodil Umegård. 

Intresset för att arbeta inom många välfärdsyrken har glädjande nog ökat sedan 2019. Undersköterska är det yrke där intresset ökat mest, från 33 procent 2019 till 48 procent 2022.

”Vi ska ge ny kunskap till omsorgen”

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag startat ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Eva Lindqvist är nyutsedd chef. Hon tillfället i akt att presentera sig och det nya uppdraget på rikskonferensen.

– Uppdraget är att erbjuda en aktuell bild och ge ökad kunskap om äldreomsorgen till den nationella nivån. Hur äldreomsorgen mår, hur den fungerar och vilka utmaningar man står inför. Och samtidigt vara ett stöd för kommuner att integrera relevant kunskap i sina verksamheter, berättar Eva Lindqvist.

 Läs mer om nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg här.

Eva

Så fick ministern ordet: Vi måste få fler att välja yrken inom vård och omsorg

Anna Tenje

Så var det dags för Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister, Anna Tenje att äntra scenen. 

Genom tillsättningen av en äldreminister vill den nya regeringen sätta fokus på äldrefrågorna.

- Först och främst att statsminister Ulf Kristersson, redan i valrörelsen, deklarerade att hans nya regering kommer att ha en äldreminister. Bara det faktum att man så tydligt sätter fokus på de här frågorna och har perspektivet med sig kring äldrefrågorna, det gör ju ganska tydligt att man kommer att prioritera de här frågorna och framför allt diskutera dem, säger Anna Tenje.

- Vi måste få fler att vilja välja yrken inom vård- och omsorg. Det handlar delvis också om att få fler att välja att utbilda sig inom det här området, fortsätter Anna Tenje

– Yrkesutbildningarna status behöver lyftas. Det är utbildningar som ger jobb direkt i väldigt bra yrken. Det handlar om möjlighet till tidigare praktik för unga, men också om goda möjligheter att utbilda sig även om man är äldre, eller att omskola sig. 

Det behövs mer språkutbildning och att försöka underlätta för vårdpersonal att arbeta med de uppgifter den är utbildad för, enligt den nya äldreministern.

Språkombud stärker kompetens­försörjningen inom vård och omsorg

Ett språkutvecklande arbetssätt är ett sätt att möta kompetensutmaningen. Konceptet språkombud ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege sedan 2018. 

2022 fick Vård- och omsorgscollege uppdraget från Skolverket att utbilda fler språkombud. Det var en strategiskt viktig satsning för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Med ett språkutvecklande arbetssätt stärks inte bara språket på arbetsplatsen utan även arbetsmiljön och kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Khadra Abusagr, Birgitta Löjdström, Anna Lööf Paepke och Elisabet Udd från Söderhamns kommun avslutade Vård- och omsorgscolleges rikskonferens 2022 med en mycket inspirerande dragning om kommunens fina arbete med språkombud och deras arbete med att utveckla språket på jobbet. Läs intervjuer med dem här.

Språkombudsutbildare

 Foto: Elisabet Udd, Birgitta Löjdström, Anna Lööf Paepke och Khadra Abusagr

Tack alla medverkande och deltagare för en inspirerande och engagerande dag!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com