VO-College

VO-Collegeåret 2022

2022

"Ett av de mest händelserika åren någonsin i VO-College historia", så summerar vi på VO-College kansli år 2022.  Nedan följer en kort resumé över det vi har arbetat med under det gångna året.

ESF-projekt

I juni avslutades ESF-projektet Validering vård och omsorg som pågick under perioden 2020-2022.
I projektet arbetade vi med följande:

Nytt analogt metodmaterial för validering
Finns för nedladdning här

APL-dokument 
Läs mer här

Valideringshandledarmodul
Finns för nedladdning på denna sida

Översyn av Handledarutbildningen steg 1 och 2 

Digitala kompetensutvecklingstillfällen (21 st) i validering

Nätverksträffar om stödstrukturer för validering

Lanseringar

Diplomverktyg

Under våren lanserades ett nytt verktyg för att skriva ut diplom och det gamla verktyget fasas ut helt vid årsskiftet 2022/2023. Certifirade utbildare kan ansöka om inloggning i det nya systemet. 

Validig

Under våren lanserades även den digitala plattformen för validering Validig, med det digitaliserade metodmaterialet. Plattformen togs fram med statsbidrag  från Myndigheten för yrkeshögskolan.

I skrivande stund har vi över 800 användare i plattformen som började användas i skapt läge under hösten.

Läs mer på validig.se

VO-sidor

Under hösten lanserades nya sajter till alla regionala college där de kan marknadsföra sig utåt.

Yrkes-SM

Vi var med i Växjö och fick se hur Gustav Wigelius tog hem guldet i Yrkes-SM inom vård och omsorg. Läs mer om SM 2022 här.

Rikskonferens

Den 30 november var det Vård- och omsorgscolleges årliga rikskonferens. Konferensen hölls denna gång på Stockholm Waterfront Congress Centre. Hela 275 mingelsugna deltagare fick ta del av presentationer om utmaningar, möjligheter och visioner inom vård och omsorg. För sjunde året i rad utsågs också Årets handledare.

Läs mer här.

Certifieringar

Under året har 6 regionala VO-College genomgått en återcertifiering och 1 nytt lokalt VO-College är godkänt i Fyrbodal. Till lokala VO-College har 1 gymnasieskola, 16 vuxenutbildare och 7 folkhögskolor anslutit sig till samverkan.

Lokalt VO-College - Sotenäs-Munkedal-Lysekil är godkända i Fyrbodal.

Gymnasieskola – Praktiska Gymnasiet i Trollhättan.

Vuxenutbildning - Academi Omsorg i Västerås, Agila institutet i Linköping, Arena Utbildning i Sandviken, Astar i Borlänge, C3L i Tyresö, Folkuniversitetet i Lidköping, Hudiksvall och Eskilstuna, KUI i Kumla och Östersund, Kunskapscompaniet i Eskilstuna, Lernia i Malmö, MedLearn i Flemingsberg, Täby och Linköping samt MoA Lärcentrum i Huddinge.

Folkhögskolor - Billströmska fhsk på Tjörn, Sundsgården fhsk i Helsingborg, Göteborgs fhsk och Mångkulturella Finska fhsk i Göteborg, Gamleby fhsk i Norra Kalmar, Önnestad fhsk i Nordöstra Skåne och Tärna fhsk i Västmanland.

Återcertifieringar - VO-College Göteborgsregionen, Jönköpings län, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Örebro län.

Språkombud i hela landet

Skolverksprojektet inom språk

Vård- och omsorgscollege vann Skolverkets upphandling ”Utbildningsinsatser för Språkhandledare i äldrevården”. Upphandlingen är en del av regeringens satsning på språkträning för anställda inom äldreomsorgen.

Satsningen resulterade i:

  • 63 utbildningar till språkombud runt om i hlea landet
  • Fyra utbildningar till språkombudsutbildare som hölls i Stockholm, Umeå och Malmö.
  • Elva omgångar av chefsutbildningen "Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats"

Röster från språkombudsutbildningar:

"Tycker att det var en bra utbildning, en ʺögonöppnareʺ. Mer förståelse för de som inte har svenska som modersmål, hur svårt allt kan vara ibland".

"Nyttig utbildning som fler borde ta del av. Inte bara instanser inom vårdsektorn. Kan definitivt se ett behov av detta inom stora delar av vårt samhälle".

Röster från utbildningar till språkombudsutbildare:

"Mycket bra kurs! Välplanerad och pedagogisk. Materialet och innehållet är också mycket genomarbetat och genomtänkt. Trevliga och duktiga kursledare också som gjorde ett mycket bra jobb! Jag har lärt mig mycket!"

Röster från utbildningen "Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats":

"STORT TACK, jättebra och lärorikt."

"Vi kommer arbeta närmare språkombudet och frigöra mer tid till språkutveckling tillsammans med personalen".

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com