VO-College

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Frågor

Organisation och styrning

"Är Vård- och omsorgscollege en skola?"

Nej, VO-College är inte enbart en skola i alla fall. Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

En skola kan alltså ingå i ett VO-College, men inte ensam vara ett VO-College. 

"Vilka är medlemmar i föreningen Vård- och omsorgscollege?"

Medlemmar i föreningen Vård- och omsorgscollege är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, KFO och samt fackförbundet Kommunal. 

"Hur styrs Vård- och omsorgscollege nationellt?"

Styrelse - Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten inom VO-College och består av representanter för arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna, Sobona, KFO samt fackförbundet   Kommunal. 

VD (verkställande direktör) Zenita Cider, leder och samordnar verksamheten.

Nationella rådet är ett rådgivande organ som stöder kansliet i dess arbete. Liksom styrelsen består nationella rådet av representanter från de organisationer som ingår i föreningen.

Kansli - På kansliet i Stockholm jobbar fyra personer. De utvecklar konceptet, administrerar och organiserar föreningens verksamhet, genomför certifieringar samt verkställer styrelsens beslut.

"Hur styrs Vård- och omsorgscollege regionalt och lokalt?"

I varje regionalt college finns en samordnare/processledare som har det övergripande ansvaret för Vård- och omsorgscollege i respektive regionen.

Det regionala samarbetet leds av en styrgrupp som består av arbetsgivare, utbildning och fackförbund, ibland även universitet och arbetsförmedling. I styrgruppen är arbetsgivarna i majoritet och ordföranden representerar arbetsgivarna. I regional styrgrupp finns även representanter från de lokala styrgrupperna, som är uppbyggda på ungefär samma sätt.

Läs mer om organisationen. 

"Vad är NKR?"

NKR är förkortning för ”Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet” och består av personer från mer än 20 olika regioner/delregioner i landet, som på ett eller annat sätt arbetar med funktionshinderfrågor. NKR arbetar i dagsläget bland annat med frågor kring titlar, kompetensnivåer och Yh-utbildning. Ambitionen är att vara en drivkraft som genom samverkan utvecklar och påverka kompetensfrågan nationellt. Vård- och omsorgscollege är värdorganisation för NKR sedan 2014.

Läs mer om NKR

Certifiering

"Hur blir vi en del av Vård- och omsorgscollege?"

Bilda ett regionalt college - Arbetsgivare, utbildare och fackliga organisationer som vill samarbeta kring arbete och utbildning inom vård och omsorg kan bilda ett regionalt VO-College. De parter som vill ingå i samverkan skriver tillsamman en ansökan utifrån gällande kriterier och skickar den till VO-College kansli. Ett regionalt VO-College består av mist tre kommuner och en region. Certifierare besöker regional styrgrupp för att gå igenom ansökan och de mål styrgruppen har satt upp för att uppnå kriterierna. När ansökan är godkänd tar föreningen VO-College beslut om certifiering.

Bilda ett lokalt college - Ett lokalt college består av en eller flera kommuner, privata vårdgivare, fackliga organisationer och utbildare inom vård och omsorg. Ansökan skrivs utifrån gällande kriterier och måste vara godkänd av regional styrgrupp innan den skickas till VO-College kansli. Sedan besöker en certifierare lokalt college, begär kompletteringar vide behov för att sedan lämna över beslut om certifiering till kansliet.

Gå med som anslutande arbetsgivare - När en kommun som är både arbetsgivare och utbildningsanordnare vill ansluta sig till ett VO-College krävs en certifiering med besök av certifierare. När en arbetsgivare enbart är arbetsgivare görs ingen certifiering. Då räcker det med ett godkännande från lokal och regional styrgrupp. Arbetsgivarna ska också skriva på de avtal som gäller inom VO-College.

Gå med som anslutande utbildare - Utbildare som vill ansluta sig till ett lokalt VO-College ska ta kontakt med lokal styrgrupp för att påbörja ett samarbete.  De skriver en ansökan som ska godkännas av lokal och regional styrgrupp. Ansökan går sedan vidare till kansliet som ser till att en certifierare gör ett granskningsbesök.

Läs mer om ceritifiering.

"Vem läser ansökan? Vem certifierar oss?"

Föreningen anlitar certifierare som har kunskap om kvalitetskriterierna och konceptet VO-College. Certifierarna kommer från olika delar i landet och arbetar inom utbildning eller verksamhet inom vård och omsorg. Anställda på kansliet gör också certifieringar.

"Hur många VO-College finns det?"

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det 22 regionala VO-College i Sverige, och 96 lokala college. Där ingår 224 kommuner, 19 regioner och landsting, 90 privata verksamheter, 156 gymnasieskolor varav 4 med Barn- och fritidsprogrammet, 213 vuxenutbildare inom vård och omsorg och 2 inom barn och fritid, samt 32 Yrkeshögskoleutbildningar. Då kan du tänka dig hur många personer som faktiskt finns med för att strukturen ska fylla sitt syfte och sträva framåt: chefer, medarbetare, lärare, rektorer, arbetsförmedlare, fackliga ombud, elever, handledare, språkombud och många fler!

 

Diplomet

"Vad krävs för att få diplom från VO-College?"

Vuxenutbildning/Komvux - För att få diplom från VO-College på vuxenutbildningen ska du ha minst betyg ”E” i 1500 gymnasiepoäng från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt arbete, med yrkesutgång mot funktionshinderomsorgen. Sedan den 1 juli 2018 ska Svenska 1/Svenska som andra språk 1 och Samhällskunskap 1a1 ingå för diplom från vuxenutbildningen.

Gymnasieutbildning/Ungdom - För att få diplom från VO-College på gymnasiet ska du ha minst betyg ”E” i 2250 gymnasiepoäng från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt arbete, med yrkesutgång mot funktionshinderomsorgen.

Yrkeshögskola - Studerande som har fullföljt och är godkänd i alla kurser i en Yh-utbildning inom ett college får diplom

Läs mer om krav för diplomet.

"Vad betyder diplomet?"

Diplomet kan du använda när du ska söka jobb. Då ser arbetsgivaren att du har gått en bred utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens behov. Diplomet kan vara meriterande, men det finns inget nationellt krav på diplom för att vara anställningsbar.

"Jag har inte tillräcklig med poäng efter min utbildning för att få diplom, kan jag få jobb ändå?"

Det är arbetsgivaren som beslutar vem som anställs och vilka krav som ska uppnås. Ett diplom från Vård- och omsorgscollege är inte samma sak som ett bevis för att du klarar av ditt jobb.

"Jag är utbildare, hur delar jag ut diplomet till mina elever?"

För att dela ut diplom krävs att du har en inloggning till vo-college.se. Varje skola som ingår i VO-College ska ha en gemensam inloggning som inte är personbunden, exempelvis en info-mail. Om skolan du arbetar på inte har någon inloggning så kontaktar du kansliet för att få hjälp med det.

Kunskap och kompetens

"Hur utbildar jag mig inom vård och omsorg?"

Om du inte fyllt 20 år kan du välja en gymnasieutbildning på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Är du över 20 år kan du istället välja en vuxenutbildning med kurser från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Om du redan har en gymnasial utbildning inom ovan nämnda områden och vill fördjupa eller bredda din kompetens så finns det möjlighet att gå en yrkeshögskoleutbildning, alternativt en akademisk utbildning på universitet eller högskola. För att hitta din närmaste utbildning på gymnasial eller yrkeshögskolenivå, klicka dig vidare här: Regioner.

"Hur validerar jag min kompetens?"

Om du har utbildning från ett annat land än Sverige, eller om du saknar relevant utbildning men har arbetat inom vård och omsorg i minst ett år, så kan du validera dina kunskaper mot kurserna i vård- och omsorgsutbildningen för att få betyg. Den praktiska delen av validering bedöms av vårdlärare tillsammans med valideringshandledare med godkänd utbildning inom Vård- och omsorgscollege.

Läs mer om validering

Kontakta din närmaste vuxenutbildning för att se hur du ansöker om validering. Du kan se vilka utbildare som ingår i Vård- och omsorgscollege genom att klicka dig fram här: Regioner.

"Hur blir jag handledare?"

Handledarutbildningen finns i tre steg: Steg 1 är för att handleda elever på reguljär utbildning (APL), praktikanter, samt nyanställda. Steg 2 är för att bli valideringshandledare, lärlingshandledare och handledare för Yrkeshögskolestuderande (LIA). Steg 3 är för att handleda andra handledare på arbetsplatsen. Kontakta ditt närmaste regionala VO-College för att se vilken handledarutbildning som finns tillgänglig där du bor och hur du ansöker. Hitta ditt regionala college genom att klicka dig fram här: Regioner.

Läs mer om handledarutbildning.

"Hur blir jag språkombud?"

För att bli språkombud behöver du gå en utbildning där du får både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna stötta dina kollegor i språkutveckling, veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare och tillsammans med din chef öppna upp för en lärande och språkutvecklande arbetsplats. Språkombudsutbildningar genomförs på fler olika platser i landet.

Läs mer om språkombud.

"Hur blir jag språkombudsutbildare?"

Som språkombudsutbildare kommer du att utbilda medarbetare inom vård och omsorg för att de ska kunna stötta sina kollegor i språkutveckling. För att utbilda språkombud behöver du först gå en utbilning till språkombudsutbildare.Utbildningen till språkombudsutbildare riktar sig till dig som vill bidra till att utbilda personal inom vård och omsorg avseende språkutveckling på arbetsplatser samt utveckla din egen kompetens kring språkutveckling. Utbildningarna anordnas nationellt i Stockholm, och anmälan går via samordnaren i respektive regionalt Vård- och omsorgscollege. Du kan visa ditt intresse genom att antingen kontakta din regionala samordnare eller din chef.

Läs mer om utbildning till språkombudsutbildare

 

Finns inte din fråga med? Skriv in den här!

faqfrågor
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com