VO-College

Vi är den bästa arenan för samverkan

grupp-prao i Skaraborg

Grupp-prao i Skaraborg

Save the date - Rikskonferens 2024 och Webbseminarium om Gy25

Summering av 2023

Fler nyheter

VO-Collegeveckan

Validera digitalt

Den digitala plattformen Validig vänder sig till utbildare i hela landet som arbetar med validering inom vård och omsorg.  Syftet med plattformen är att förenkla arbetet och administrationen kring validering. 

Här kan du som validerar sköta hela valideringsprocessen från kartläggning till praktisk och teoretisk bedömning direkt i verktyget. Systemet presenterar enbart aktuell information erbjuder stöd i kartläggningen för att identifiera vilka kurser som kan vara aktuella att validera. Notissystemet gör dig medveten om något har hänt i en valideringsprocess och i den dynamisk resultatrapport, som uppdateras i realtid, kan du se exakt antal poäng som har validerats.

SE Validig i VIDEOGå till ValidigLäs mer

Nu finns den uppdaterade handledarutbildningen för steg 1 och 2 tillgänglig

Den nya handledarutbildningen är uppdelad i moduler, en grundläggande modul steg 1 och fyra påbyggnadsmoduler som tillsammans bildar steg 2.

Översynen av handledarutbildningen har gjorts inom ramen för ESF projektet Validering vård och omsorg 2020-2022.

LÄS MER

APL

Nu finns det ett APL-dokument som bygger på det framtagna metodmaterialet inom validering. I samband med att många yrkeslärare tog del av metodmaterialet "praktisk bedömning" framkom önskemål om att få använda det även som ett APL-dokument. I samarbete med Fyrbodal har dokumentet testats och utvecklats och finns nu tillgängligt.

Materialet är framtaget i vårt ESF-finansierade projekt Validering vård och omsorg.

APL-DokumentÖverföringstabell

Språkutvecklande arbetsplatser

Forskning visar att språklig kompetens alltid kan utvecklas, och att förutsättningarna för språkutveckling är bäst i den miljö där språket ska användas. Yrkesspråket utvecklas alltså bäst på jobbet. Vård- och omsorgscollege arbetar aktivt med frågor om språkutveckling på arbetsplatser. konceptet språkombud, hemsidan språket på jobbet, språket på jobbet podden samt handboken Lyft språket på jobbet är de verktyg som finns för stötta språkutveckling på arbetsplatser. 

Läs mer

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com